A WOODigital projekt célja azon fiatal európaiak digitális készségeinek fejlesztése duális képzési formában, akik a fa- és bútoripari szektorban dolgoznak, vagy ott szeretnének elhelyezkedni

A WOODigital (2020-22) egy duális képzési rendszer kidolgozását célozza meg, amely olyan fiatalok digitális készségét fejleszti majd, akik érdeklődnek a fa- és bútoripari szektor által nyújtott vállalkozási- és munkalehetőségek iránt. A javasolt modell a tervek szerint nagyban gyakorlatorientált lesz és egy nemzetközi mobilitásra is lehetőséget ad, ezzel biztosítva a fiatalok számára, hogy a tudásukat valós munkakörnyezetben is próbára tegyék.

 

 • A jelenlegi helyzet

  A jelenlegi helyzet

  A fa- és bútoripari szektor nagy múltú és jelentős iparág Európában, ami több, mint 300.000 vállalkozást és több, mint 2 millió dolgozót foglal magába (DG Growth). A szektort szinte teljes egészében kis- és középvállalkozások alkotják (<10 alkalmazott), viszonylag kevés nagy cég jelenlétével. Ezek az adatok igazolják az egész Európát átfogó együttműködések létjogosultságát, amennyiben a mikro- és kisvállalkozások hatékonyan akarnak működni és sikeresen meg akarnak felelni a szektorspecifikus kihívásoknak, valamint versenyképesek akarnak maradni (főleg az USA-val és Kínával szemben).

  A fa- és bútoripar nagy kézimunka igénye ellentétben áll az elöregedő munkaerővel és a megfelelő képesítéssel rendelkező fiatalok toborzásával és felvételével, akik nem tartják vonzónak ezt a tradíciókon alapuló ipari szektort. Az iparág egyike a 20 ágazatnak, amelyet leginkább súlyt a szűk keresztmetszet problémája, ami a megfelelő képesítéssel rendelkező jelentkezők hiányából és az alacsony munkavállalási hajlandóságukból adódik (Mapping and Analysing Bottleneck Vacancies in EU Labour Markets, EC Report, 2014). 2005 és 2014 között a 25 és 39 év közötti munkavállalók száma 7%-al csökkent (45%-ról 38%-ra), míg az 55 évnél idősebbeké 6%-os növekedést mutatott (9%-ról 15%-ra).

  Ráadásul Európában több, mint 2 millió betöltetlen állás van, többek között a fa- és bútoripari szektorban, annak ellenére, hogy a munkanélküli fiatalok becsült aránya a 15 és 24 év közötti korosztályban több, mint 14%, míg a 25 és 29 éves korosztályban ez meghaladja a 18%-ot (Eurostat, 2019).

 • A fő célkitűzések

  A fő célkitűzések

  A WOODigital főbb célkitűzései a következők:

  • Többszereplős keretrendszer kiépítése a rendeltetésének megfelelő és az ágazat szempontjából releváns duális rendszerű modell és képzési ajánlat kialakításához a meglévő ismeretek és gyakorlatok felhasználásával és továbbfejlesztésével;
  • Egy jól szervezett, duális rendszeren alapuló modell optimalizálása és megosztása, melynek célja a digitális készségek használatának elősegítése a faipari szektorban, mindezt specifikus módszertani irányelvek létrehozásával és az innovációs gyakorlati megoldások, például a mobilitások és az online tanulás promotálásával;
  • Olyan diákközpontú gyakorlati képzési ajánlat kidolgozása, amely alkalmas más mikro- és kisvállalatok kiaknázására és fejlesztésére, valamint olyan kezdeményezésekre, amik főleg a feldolgozóiparra fókuszálnak.
 • A várható eredmények

  A várható eredmények

  A WOODigital várható eredményei részletesen:

  • Az együttműködés és a párbeszéd ösztönzése a különböző érdekelt felek (kkv-k és vállalkozók / munkaadók képviselői, szakképzési szolgáltatók, innovációs szakértők és szakemberek) között, az innováció ösztönzésére Európában mind képzési, mind ipari szinten;
  • A faipari dolgozók digitális készségeinek fejlesztése, valamint az ágazatban bekövetkező és az Ipar 4.0 által vezetett változásokkal való könnyebb megbirkózás és rugalmasság javítása a szakképzési ajánlatok és rendszerek révén, amelyek fogékonyabbak és innovatívabbak;
  • Az innováció elősegítése a fa- és bútoripari szakképzésekben / az iskolák és munkahely közötti átmenet, a fiatalok részvételének és foglalkoztathatóságának támogatása a digitális készségek ismeretének fokozása révén, gyakorlaton alapuló, transznacionális munkakörnyezetben;
  • Duális modell kidolgozása, tesztelése és validálása, amely alkalmas a tanulási mobilitás fokozására, ideértve az innovatív tanítások, tanulási és értékelési gyakorlatok sorozatát;
  • Egy minőségközpontú kör kialakítása más projektek tanulságai és eredményei alapján, további együttműködések megteremtése a faiparban létrejött projektek között uniós szinten, majd további nemzeti kezdeményezések inspirációja (többek között a Horizon Europe, a COSME, ESF és további projektek).
 • Célcsoportok

  Célcsoportok

  A tevékenységek célja, hogy segítse az EU fiataljait (18–35 év) abban, hogy kulcsfontosságú mozgatórugók legyenek az Ipar 4.0 és az IoT (Dolgok internetje) által támasztott kihívások megfelelő megválaszolásában, amelyek az elmúlt években jelentősen átalakították a fa- és bútoripart.


  Emellett hozzájárul egy olyan ágazat utánpótlásához, amelyet szinte teljes egészében a kkv-k és az idős munkaerő alkot fiatal szakmunkásokkal, és így elkerülhetővé válik az európai gyártási és kézművesipari történelem elvesztése.

A duális szakképzés egyesíti a képzési központban és a munkahelyen végzett tevékenységeket.

A projekt együttműködés és tudás szempontjából is jól illeszkedik más uniós projektekhez (WOODUAL, FUNES, IM-FUTURE, DIGIT-FUR és mások), amelyek a fa- és bútoripari szektorban a duális képzési rendszer használatát követelik a fiatalok digitális készségeinek és képességeinek fejlesztése és foglalkoztathatósága, valamint az üzleti és szakképzési szolgáltatók közötti együttműködés érdekében Európa-szerte.

A projekt középpontjában a tudás stratégiai kezelése áll:

 • A digitális készségek oktatásának és elsajátításának előmozdításával a WOODigital arra törekszik, hogy erősítse a fiatalok foglalkoztathatóságát és kulcskompetenciáit, a faipart tudásalapú iparággá téve. Minél több faipari folyamat digitalizálódik és minél több termék lesz  digitális, annál több adat és információ áll a kkv-k és más érintett szereplők rendelkezésére, hogy kínálatukat vonzóbbá és értékesebbé tegyék a piac számára, javítva ezzel a döntéshozatali folyamatot;
 • A partnerség egy visszacsatolási ciklus kialakításával kötelezi el magát a stratégiai kapcsolatok ápolása iránt, hogy tovább fokozza a faipari projektek közötti együttműködéseket uniós szinten;
 • Hosszantartó együttműködési és üzleti kapcsolatokon keresztül a partnerek olyan új ismereteket halmoztak fel, amelyeket további erőforrásokkal érdemes megvizsgálni, megkönnyítve az oktatás és az üzleti vállalkozások közötti tudásátadási folyamatot a kölcsönös fejlesztések érdekében.